Daha önceki senelerde gerçekleştirilen COM 406 Bitirme Projesi II dersinin Eylül ayında yapılan bütünleme sınavları 4.11.2015 tarihinde gerçekleştirilen Fakülte Yönetim Kurulu’nda alınan karar gereği “bütünleme sınavının diploma eklerinde  yer alan not ortalamalarının  mezun olunan yıl ile  birlikte  değerlendirilebilmesi  gerektiği” nedeniyle Bahar yarıyılı sonunda diğer sınavlarla aynı dönemde yapılacaktır.

COM 406 Bitirme Projesi II Final ve Bütünleme Tarihleri

16 Mayıs Pazartesi Saat 16.45’e kadar: Final Teslimi (3 Kopya)

23-24 Mayıs 2016: Bitirme Projesi Final Savunmaları*

13 Haziran 2016 Saat 16.45’e kadar Bitirme Projesi II Bütünleme Teslimi (3’er Kopya)

17 Haziran Cuma: Bitirme Projesi Bütünleme Savunmaları

*Bordeaux Eş Diploma Öğrencilerine özel “Bitirme Projesi” mülakatları (final savunmalarının dışında) 24 Mayıs 2016 Salı günü yapılacaktır. Bordeaux Öğrencileri 23 Mayıs 2016’ta tez jürilerini 24 Mayıs 2016 da ise Bordeaux Mülakatlarını gerçekleştireceklerdir.