Fakültemiz Hakkında

Medya ve iletişimin dünyanın gündemini daha çok belirlediği günümüzde bu alanda çalışacak nitelikli ve donanımlı genç iletişimcileri yetiştirmekle görevli iletişim fakültelerinin sorumluluğu daha da ağırlaşmaktadır. 1994′te kurulduğundan bu yana bu sorumluluğun bilinciyle hareket eden Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi, ülkemizin en saygın ve başarılı fakültelerinden biridir.

Misyon

Çağın gereklerine uygun şekilde Türkiye’de ve uluslar arası alanda çalışabilecek; nitelikli, üretken; analitik ve eleştirel düşünebilen; mesleki etik sorumluluklarının ve kamu yararının gereklerinin bilincinde; ileri düzeyde yabancı dil bilgisine ve kültürlerarası iletişim becerilerine sahip iletişimciler ve medya profesyonelleri yetiştirmek; İletişim ve medya çalışmaları ve ilgili disiplinlerarası konularda ulusal ve uluslar arası düzeyde, nitelikli akademik araştırmalar ve yayınlar gerçekleştirmek.

Vizyon

Eğitimde ve araştırmada, ulusal ve uluslar arası düzlemde profesyonel dünya ve bilimsel platformlarda kendini kabul ettirmiş bir mükemmeliyet merkezi olmak.

Eğitim Amaçları
 • Kuramsal ve uygulamalı boyutlarıyla iletişim ve medya çalışmalarınının çokdisiplinli ve disiplinlerarası niteliğini yansıtan bir eğitim vermek, 
 • Türkiye’de ve uluslar arası alanda içerik üretimi, tasarımı ve yönetimi alanında çalışabilecek medya ve iletişim profesyonelleri yetiştirmek, 
 • Bilgi, iletişim ve medya teknolojilerindeki son gelişmelerin gerektirdiği kuramsal birikimi kazandırmak ve uygulamalı çalışma olanaklarını yaratmak, 
 • Medya ve iletişim sektörlerinde yeni istihdam olanakları vaadeden alanlarda iş ve kariyerlere yönelik bilgi ve beceriler kazandırmak, 
 • İlgili sektörlerle yapılacak çok yönlü işbirliği ve proje temelli çalışmalar ve uygulamalar aracılığıyla, üretkenliği ve yaratıcılığı özendirmek, 
 • Medya, iletişim ve ilgili alanlarda araştırma yapma, veri derleme, değerlendirme ve bilgi üretmeye ilişkin bilgi ve becerileri kazandırmak,
 • Kamu yararı ve sosyal sorumluluk bilinci ile demokratik ve katılımcı, çoğulcu ve eleştirel yaklaşımları ve eşitlikçi ve özgürlükçü iletişim modellerini desteklemek.
Program Çıktıları
 • GSÜ İletişim Fakültesi mezunlarının;
 • Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine, 
 • İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine, 
 • Gelişkin bir görsel anlatım ve okuma becerisine, 
 • Demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler konusunda bilgi ve sorumluluk bilincine, 
 • Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında yeterli bilgi birikimine, 
 • Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine, 
 • Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerik tasarlama, üretme ve yönetme becerisine, 
 • Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, 
 • Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine, 
 • Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve çözümleme yetisine, Kamu yararı ve sosyal sorumluluk bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler.