2012 yılında Galatasaray Üniversitesi ve Université Bordeaux Montaigne ile imzalanan anlaşmaya göre; lisans birinci sınıfın sonunda yapılan sınavda başarılı olan GSÜ İletişim Fakültesi öğrencileri karşılıklı olarak denkliği sağlanan ders programını takip ederek her iki üniversitenin de diplomasına sahip olabileceklerdir. Bu programdan faydalanabilecek öğrenciler için ayrılan kontenjan en fazla 20 kişidir. Ayrıca “Eş Diploma Programı”nı başarıyla tamamlayan öğrenciler Université Bordeaux-Montaigne bünyesinde açılacak lisansüstü programlarda da avantaj elde etmektedirler. Bugüne kadar toplam 89 öğrencinin katıldığı “Eş Diploma Programı” 2015 yılında ilk mezunlarını vermiş, programdan toplam 52 öğrencimiz mezun olmuştur.