Fakültemizde verilen akademik eğitimin yanı sıra öğrencilerimizin sektörü tanımaları ve meslekleriyle ilgili uygulama deneyimi edinebilmeleri amacıyla, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında kayıt yaptıran öğrencileri kapsayacak şekilde zorunlu staj uygulamasına geçilmiştir. Bunun için gerekli alt komisyonlar oluşturulmuş, Zorunlu Staj Yönetmeliği hazırlanmış ve Fakültenin web sayfasında ilan edilmiştir. Zorunlu staj uygulamasına geçilmesinden bu yana mezun olan öğrencilerimizin tamamı zorunlu stajlarını tamamlamışlardır. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında ise, ders programına COM228 koduyla zorunlu bir Staj Dersi konmuştur. 4. yarıyılda yer alan COM 228 Staj dersi, haftalık 2 ders saati, 2 kredi ve 2 AKTS olarak 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren ders planında yer almaktadır.