İletişim Fakültesine yatay geçiş başvurusunda bulunan adayların Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği 8 (1) maddesine göre gerekli koşulları sağlanmadıklarından talepleri uygun bulunmamıştır.