GSÜ İletişim Fakültesi Araştırma Komisyonu

 • Prof. Dr. İnci Çınarlı
 • Prof. Dr. Nilgün Tutal Cheviron
 • Prof. Dr. Banu Müjde Karsak
 • Prof. Dr. Kerem Rızvanoğlu
 • Prof.Dr. H. Serhat Güney
 • Doç. Dr. Halime Yücel Bourse
 • Doç. Dr. Elgiz Yılmaz Altuntaş
 • Doç. Dr. Gaye Aslı Sancar Demren
 • Dr. Öğr. Üyesi Murad Özdemir
 • Dr. Öğr. Üyesi Michel Bourse
 • Dr. Enrique Klaus

GSÜ İletişim Fakültesi Akreditasyon Komisyonu

 • Prof. Dr. İnci Çınarlı
 • Prof. Dr. Serhat Güney
 • Prof. Dr. Banu Karsak
 • Prof. Dr. Kerem Rızvanoğlu
 • Prof. Dr. Nilgün Tutal Cheviron
 • Prof. Dr. Dilruba Çatalbaş Ürper 
 • Doç. Dr. Ceren Sözeri
 • Doç. Dr. Halime Yücel Bourse
 • Doç. Dr. Elgiz Yılmaz Altuntaş
 • Doç. Dr. Ayşe Toy Par

Akreditasyon Alt Komisyonu:  Mezunlarla İletişim Komisyonu 

 • Doç. Dr. Tolga Çevikel
 • Dr. Öğr. Üyesi Barış Kara
 • Dr. Öğr. Üyesi Gülsenem Gün

GSÜ İletişim Fakültesi Staj Komisyonu

 • Dr. Öğr. Üyesi Murad Özdemir (Başkan)
 • Doç. Dr. Ceren Sözeri
 • Doç. Dr. Tolga Çevikel
 • Doç. Dr. Vildan Mahmutoğlu
 • Doç. Dr. Gaye Aslı Sancar Demren
 • Öğr. Gör. Çiğdem Ersayın

GSÜ İletişim Fakültesi Mezuniyet Komisyonu

 • Dr. Öğr. Üyesi Barış Kara (Başkan)
 • Dr. Öğr. Üyesi Ece Vitrinel
 • Ar. Gör. Melda Sunar 

GSÜ İletişim Fakültesi ÇAP ve YAP Koordinatörü 

 • Doç. Dr. Ceren Sözeri (Koordinatör)
 • Ar. Gör. Mutlucan Şahan (Koordinatör Yardımcısı)

Bitirme Projesi Koordinatörü

 • Ar. Gör. Melda Sunar (Koordinatör)
 • Ar. Gör. Betül Aydoğan (Koordinatör Yardımcısı)

Uluslararası İlişkiler Komisyonu

 • Dr. Enrique Klaus (Başkan) 
 • Doç. Dr. Elgiz Yılmaz Altuntaş (Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu Müdürü) 
 • Doç. Dr. Ayşe Toy Par (İletişim Fakültesi Erasmus Koordinatörü)
 • Dr. Öğr. Üyesi Michel Bourse (Signes Discours Sociétés Dergisi Baş Editörü)
 • Ar. Gör. İdil Engindeniz (Bordeaux-Montaigne Üniversitesi ile Uluslararası Eğitim İşbirliği Program Koordinatörü)