31.01.2009 tarih ve 27127 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Doçentlik Sınavı Yönetmeliği’nin 6. maddesi uyarınca Nisan 2012 döneminde yayın aşamasından Doçentlik Sınavı’na başvuran ve başarılı olan adayın sözlü sınavı Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde aşağıda belirtilen yer ve saatte yapılacaktır.

Temel Alan Kodu 1115
Temel Alan Adı İletişim Bilimleri
Toplantı Yeri Galatasaray Üniversitesi / İletişim Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Salonu
Toplantı Tarihi ve Saati 08.04.2014 10:00
Aday Dr. Ebru Gülbuğ Erol