Çift Anadal (ÇAP)

Çift Anadal (ÇAP) öğrencilerimiz 2011-2012 öğretim yılından itibaren, Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve İşletme Bölümleri ile Çift Ana Dal Programı’na kayıt yaptırabilmektedirler. Başvuru yaptıkları yarıyıla kadar aldıkları tüm dersleri başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 3.00 not ortalaması ile sınıfının en başarılı %20’lik diliminde yer alan öğrenciler ÇAP’a başvurabilirler. ÇAP başvuruları, birinci ana dal programının en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılının başında olabilir.  Öğrenciler ÇAP kapsamında ikinci ana dal öğretimi için ayrıca katkı payı ödemezler.

Yan dal (YAP)

İletişim Fakültesi Yan Dal programları 2018 yılında güncellenmiştir. Öğrencilerimiz 2018-2019 yılından itibaren Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve İşletme Bölümleri 2019-2020 yılından itibaren ise Fen Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Dilbilim ve Uygulamalı Yabancı Diller Bölümü ile Yandal Programı’na kayıt yaptırabilmektedirler. Öğrencilerin yan dal yapabilmeleri için en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında programa başvurması, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm dersleri başarıyla tamamlamış ve not ortalamasının en az 2.60 olması gerekmektedir. Yan dal programlarını tamamlayan öğrencilere, ana dal programından mezuniyet hakkını elde etmeleri koşuluyla eğitim aldıkları alanda sadece başarı belgesi (yan dal sertifikası) düzenlenir. Bu belgeler diploma yerine geçmez. Daha ayrıntılı bilgi için Galatasaray Üniversitesi Çift Ana Dal ve Yan Dal Programları Yönergelerine http://www.gsu.edu.tr/tr/akademik/yonergeler adresinden ulaşılabilir.

cap-yap-sss