Öğrencilerin sektörü yakından tanıma fırsatı yakalamaları ve meslekleriyle ilgili uygulama deneyimi edinebilmeleri amacıyla, staj uygulaması Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi eğitim programında zorunlu ders kategorisinde yer almaktadır. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Fakültenin eğitim amaçları ve ilkeleri çerçevesinde düzenlenen Zorunlu Staj Yönetmeliği yürürlüğe girmiş ve Fakültenin web sayfasında ilan edilmiştir. Zorunlu staj uygulamasına geçilen 2011-2012 eğitim-öğretim yılında kayıt yaptıran öğrencilerden başlayarak, mezun olan öğrencilerimizin tamamı zorunlu stajlarını tamamlamışlardır. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında ise, ders programına COM 228 koduyla zorunlu bir Staj Dersi konmuştur: 4. yarıyılda yer alan COM 228 Staj dersi, haftalık 2 ders saati, 2 kredi ve 4 AKTS olarak 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren ders planında yer almaktadır. COM 228 Staj Dersi kapsamındaki içerik ve uygulamalar, Fakültemizde görev yapmakta olan 6 öğretim elemanından oluşan bir komisyon öncülüğünde düzenli olarak güncellenmektedir.