"İletişim Fakültesi’nin 2021-2022 yılı Açılış Dersi, Uluslararası Basın Enstitüsü’nün Başkanı Barbara Trionfi'nin katılımı ile 9 Kasım Salı günü saat 15:00’te Teams üzerinden gerçekleşecektir. Üniversitemizin tüm bileşenlerinin katılımına açık olan toplantının dili İngilizce’dir. Toplantıyla ilgili ayrıntılı bilgiyi ve katılım linkini aşağıda bulabilirsiniz.

Açılış Dersimizde görüşmek dileğiyle.

Uluslararası Basın Enstitüsü, özgür basının, daha iyi ve barışçıl bir dünyaya büyük katkısı olacağı fikriyle 1950 yılında kurulmuş ve bugün 100’den fazla ülkeden medya çalışanının örgütlendiği bir yapıdır. Enstitü’nün başkanlığını yürüten Barbara Trionfi, bu görevinin öncesinde ayrıca Webster Üniversitesi’nde Medya Etiği, Medya Okuryazarlığı ile Kültürel Çeşitlilik ve Medya konularında dersler vermiştir. Trionfi’nin Açılış Dersi kapsamında yapacağı konuşma, bağımsız gazeteciliğin sürdürülebilmesi için okur / izleyici / dinleyici desteğinin önemine odaklanacaktır."

Toplantı linki: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aYhxhhGJCDn4J4IRnkWyKKfow-qI2kxVp8j-9aFCH1EU1%40thread.tacv2/1636028078705?context=%7b%22Tid%22%3a%226f3c77c3-965f-4e11-8846-de7700145aef%22%2c%22Oid%22%3a%2205c844ee-0896-4843-bda0-025aba434162%22%7d

Katılımınızla ilgili bir sorun yaşanması durumunda Ar. Gör. Yaşar Şekerci’ye, ysekerci@gsu.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

3597f18c3f2d0a9-afis